28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sukces konferencji PIDiPO

Dnia 26 października w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych konferencja „Budowanie relacji interpersonalnych w pracy doradcy i pośrednika odszkodowawczego”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli blisko dziewięćdziesięciu firm doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Osią tematyczną spotkania, które miało charakter szkoleniowy, było rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb osób poszkodowanych w wypadkach. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych imprez tego rodzaju wystąpienia nie koncentrowały się wokół zagadnień prawnych lecz psychologicznych i komunikacyjnych, dlatego też pojęciu zaspakajania potrzeb poszkodowanego nadano walor szerszy, aniżeli jedynie finansowy.

Obrady otworzył Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa witając licznie zgromadzonych gości. W części merytorycznej jako pierwsza wystąpiła Luiza Kulczycka – biegły sądowy i psycholog z doświadczeniami w pracy z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. W swoim wystąpieniu Luiza Kulczycka zwróciła szczególną uwagę na stan emocjonalny poszkodowanych, którzy doznali jedynie powierzchownych obrażeń, analizując poszczególne jednostki medyczne, różnice między nimi i częstotliwość ich występowania. Prelegentka wskazując na różnice pomiędzy PTSD, a typową reakcją na stres powypadkowy odniosła się do zagadnienia potrzeby leczenia i wyłącznie diagnostyki w zależności od tego z jaką sytuacją mamy do czynienia. W tym ostatnim przypadku podkreślono walor wpływania na samoświadomość reakcji poszkodowanego w okresie powypadkowym jako sposób pomocy niematerialnej.

Szczególnie żywe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Tomasza Kammela, który w skupił się na problematyce związanej z komunikacją i autoprezentacją. Szkolenie przeplatane warsztatami z udziałem uczestników dotyczyło nie tylko ogólnych zagadnień związanych z budowaniem relacji interpersonalnych, ale dotykało również tematyki ściśle osadzonej w realiach pracy pośrednika odszkodowawczego, w tym właściwej prezentacji usługi ze skupieniem się na potrzebach poszkodowanego, rozmowy o cenie, czy ograniczeń zdolności percepcji w sytuacji stresowej.

Jako ostatnia głos zabrała będąca trenerem biznesu Edyta Czarnecka. Prezentacja przybliżyła uczestnikom typologie klientów, bariery jakie mogą się pojawić w komunikacji z nimi oraz sposoby ich przełamywania. Druga część wystąpienia Edyty Czarneckiej koncentrowała się wokół pojęcia asertywności.

Ośmiogodzinne spotkanie przerywane dyskusjami w kuluarach uczestnicy zgodnie uznali za cenną inicjatywę. Można zatem liczyć, że PIDiPO będzie organizować kolejne podobnego rodzaju konferencje podnosząc tak wiedzę prawniczą swoich członków, jak i ich „kompetencje miękkie”.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Świadczenia dla rodziny osoby zmarł...

Kierujący pojazdem marki Mercedes, w trakcie wyprzedzania autobusu zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo poruszającym się samochodem osobowy ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Ogólną zasadę odpowiedzialności stanowi zasada winy. Wynika zaś z niej, że szkoda wyrządzona bez winy nie ulega naprawieniu. W konsekwencji szkoda wyrządzona wskutek ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]


Przejdz na górę strony