23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Sukces konferencji PIDiPO

Dnia 26 października w Katowicach odbyła się zorganizowana przez Polską Izbę Doradców i Pośredników Odszkodowawczych konferencja „Budowanie relacji interpersonalnych w pracy doradcy i pośrednika odszkodowawczego”. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli blisko dziewięćdziesięciu firm doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Osią tematyczną spotkania, które miało charakter szkoleniowy, było rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb osób poszkodowanych w wypadkach. W odróżnieniu jednak od wielu wcześniejszych imprez tego rodzaju wystąpienia nie koncentrowały się wokół zagadnień prawnych lecz psychologicznych i komunikacyjnych, dlatego też pojęciu zaspakajania potrzeb poszkodowanego nadano walor szerszy, aniżeli jedynie finansowy.

Obrady otworzył Prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa witając licznie zgromadzonych gości. W części merytorycznej jako pierwsza wystąpiła Luiza Kulczycka – biegły sądowy i psycholog z doświadczeniami w pracy z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych. W swoim wystąpieniu Luiza Kulczycka zwróciła szczególną uwagę na stan emocjonalny poszkodowanych, którzy doznali jedynie powierzchownych obrażeń, analizując poszczególne jednostki medyczne, różnice między nimi i częstotliwość ich występowania. Prelegentka wskazując na różnice pomiędzy PTSD, a typową reakcją na stres powypadkowy odniosła się do zagadnienia potrzeby leczenia i wyłącznie diagnostyki w zależności od tego z jaką sytuacją mamy do czynienia. W tym ostatnim przypadku podkreślono walor wpływania na samoświadomość reakcji poszkodowanego w okresie powypadkowym jako sposób pomocy niematerialnej.

Szczególnie żywe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Tomasza Kammela, który w skupił się na problematyce związanej z komunikacją i autoprezentacją. Szkolenie przeplatane warsztatami z udziałem uczestników dotyczyło nie tylko ogólnych zagadnień związanych z budowaniem relacji interpersonalnych, ale dotykało również tematyki ściśle osadzonej w realiach pracy pośrednika odszkodowawczego, w tym właściwej prezentacji usługi ze skupieniem się na potrzebach poszkodowanego, rozmowy o cenie, czy ograniczeń zdolności percepcji w sytuacji stresowej.

Jako ostatnia głos zabrała będąca trenerem biznesu Edyta Czarnecka. Prezentacja przybliżyła uczestnikom typologie klientów, bariery jakie mogą się pojawić w komunikacji z nimi oraz sposoby ich przełamywania. Druga część wystąpienia Edyty Czarneckiej koncentrowała się wokół pojęcia asertywności.

Ośmiogodzinne spotkanie przerywane dyskusjami w kuluarach uczestnicy zgodnie uznali za cenną inicjatywę. Można zatem liczyć, że PIDiPO będzie organizować kolejne podobnego rodzaju konferencje podnosząc tak wiedzę prawniczą swoich członków, jak i ich „kompetencje miękkie”.

Pierwsza Konferencja PIDiPO

Zapraszamy wszystkich członków Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych na konferencję: Budowanie relacji interpersonalnych w pracy doradcy i pośrednika odszkodowawczego. Konferencja odbędzie się dnia 26 października 2011 r. w Katowicach. Podczas pierwszego tego rodzaju spotkania uznani specjaliści z zakresu psychologii, komunikacji i kształtowania wizerunku będą omawiali zagadnienia związane z obsługą osób poszkodowanych w wypadkach. Wśród prelegentów znajdą się: Luiza Kulczycka, Edyta Czarnecka oraz popularny dziennikarz telewizyjny i producent Tomasz Kammel.

Realizując cele statutowe PIDiPO będzie podnosić kompetencje członków Izby poprzez udział w wykładach, które tym razem będą skupiały się wokół zagadnień relacji interpersonalnych. Poniżej dostępny jest plik z programem konferencji i warunkami uczestnictwa.

Konferencja PIDIPO program

Czy ubezpieczyciel zapłaci za pracę doradcy odszkodowawczego?

Jak podaje Rzeczpospolita i Dziennik Ubezpieczeniowy Rzecznik Ubezpieczonych wystosował do Sądu Najwyższego wniosek, którego rozstrzygnięcie może zrewolucjonizować rynek doradztwa odszkodowawczego. Według  danych Dziennika pytanie dotyczy rozstrzygnięcia następującego zagadnienia: Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz art. 361 k.c., poniesiony na etapie postępowania przedsądowego koszt zastępstwa poszkodowanego przez pełnomocnika wobec zakładu ubezpieczeń podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Jak wynika z badań Biura Rzecznika Ubezpieczonych orzecznictwo w tej kwestii jest rozbieżne i w części wyroków sądy zasądzały poszkodowanym również zwrot kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń od zakładu ubezpieczeń na drodze przedsądowej.  W kierunku interpretacji prokonsumenckiej, zakładającej zasadność takiego roszczenia wypowiada się m.in. uznany ekspert prawa ubezpieczeniowego dr Marcin Orlicki, wskazując że jest to standardem w postępowaniu sądowym. Z kolei redaktor Dziennika Ubezpieczeniowego Marcin Z. Broda komentuje złożenie przez Rzecznika pytania prawnego odnosząc się do zaniżania wysokości wypłat w przypadku szkód osobowych i podkreśla, że  sukces kancelarii odszkodowawczych jest tylko i wyłącznie efektem działań samych ubezpieczycieli. Zwrot kosztów profesjonalnego pełnomocnika za reprezentację w postępowaniu przedsądowym jest standardem w części państw Europy zachodniej m.in. w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.

O dalszych szczegółach dotyczących tej kluczowej dla rynku odszkodowawczego kwestii będziemy informować na bieżąco.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Sukces pełnomocnika po nieskuteczny...

Jesienią 2013 r. Pan Rafał* uległ wypadkowi. W prowadzony przez niego pojazd wjechał kierowca samochodu ciężarowego, który naruszył zasady pierwszeństwa przejazd ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie od ...

Więcej

Akty prawne

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]

Działalność ubezpieczeniowa

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działaln [...]


Przejdz na górę strony