28.10.2021

Dwunasty rok unikalnej ochrony ubezpieczeniowej dla członków PIDiPO...

Na mocy umowy generalnej PIDiPO z Compensa TU S.A. z dniem 1. listopada 2021 r. rozpocznie się kolejny, dwunasty już rok unikatowej na rynku doradców odszkodowawczych ochrony OC zawodowej. Ubezp [...]

więcej

26.10.2021

„DGP”: KNF kontroluje zakłady ubezpieczeń...

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w publikacji Łukasza Wilkowicza z dnia 11.10.2021 r. (nr 197 (5605)) można przeczytać o kontrolach prowadzonych u ubezpieczycieli przez Urząd Komisji Nadzoru Finans [...]

więcej

23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Przestępczość ubezpieczeniowa – zaproszenie na konferencję Szczecin-Expo

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XIV edycji Konferencji Przestępczość Ubezpieczeniowa 2011.

Podczas dwunastoletniej współpracy organizatorów z praktykami tematu – przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz przedstawicielami środowiska: Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych, Prokuratur: Krajowej, Okręgowych i Apelacyjnych, Wojewódzkich i Miejskich Komend Policji i Straży Pożarnej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wyspecjalizowali się oni w organizacji konferencji dotyczących zjawisk przestępczych w ubezpieczeniach. Organizatorzy liczą, że dzięki Państwa poparciu i zaangażowaniu ta wieloletnia tradycja zostanie zachowana, co stworzy możliwość dalszego, wielokierunkowego rozwoju i integracji środowiska osób zajmujących się badaniem, zapobieganiem i ściganiem przestępstw ubezpieczeniowych.

Po raz pierwszy w przedsięwzięciu tym będzie obecna reprezentacja branży doradztwa odszkodowawczego. W imieniu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych  podczas sesji poświęconej kancelariom wystąpi Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa.

Szczegóły konferencji na stronie organizatora.

Program Konferencji.

10 marca 2011 r. (czwartek)
9.00 – 9.10 powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Konferencji – sala Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sesja I – Kancelarie odszkodowawcze

9.10 – 9.40 Andrzej Maciążek – Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej – problemy, trendy, prognozy

9.40 – 10.10 Tomasz Krawczyk – Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń  Ministerstwa
Finansów, Warszawa
Dyskutowane założenia prawne dotyczące funkcjonowania firm dochodzenia odszkodowań

10.10 – 10.40 wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Warszawa

10.40 – 11.10 Marek Wędrychowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Prawno-Legislacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
Perspektywy regulacji działalności podmiotów pośredniczących w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

11.10 – 11.40 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

11.40 – 12.00 Magdalena Barcicka – Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
Kancelarie dochodzenia odszkodowań we współpracy z UFG

12.00 – 12.20 Bartłomiej Chmielowiec – Biuro Prawne Rzecznika Ubezpieczonych,
Warszawa
Paweł Wawszczak – Biuro Prawne Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa
Negatywne i pozytywne strony działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych
z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

12.20 – 12.50 prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz – Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Społeczne aspekty adekwatnych świadczeń ubezpieczeniowych

12.50 – 13.10 dr Dariusz Fuchs – Radca Prawny, właściciel kancelarii, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Członek European Insurance Restatement Group, Warszawa
Dochodzenie  transgranicznych roszczeń ubezpieczeniowych  w kontekście funkcjonowania
kancelarii odszkodowawczych

13.10 – 13.30 Wiesław Zaborowski – Radca Prawny, Warszawa
Doradcy i pośrednicy odszkodowawczy-zasady uczestnictwa w rynku ubezpieczeń w Polsce

13.30 – 13.50 Jakub Nawracała – Radca Prawny Grupy Concordia, Warszawa
Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy ubezpieczyciela

14.00 – 15.00 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU

15.00 – 15.10 Beata Karwacka – Prezes Polskiej Izby Odszkodowań, Warszawa
Rynek Odszkodowań – geneza, teraźniejszość, przyszłość

15.10 – 15.30 Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników
Odszkodowawczych, Warszawa
Geneza, rozwój, profesjonalizacja na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Uwarunkowania prawne i społeczno-gospodarcze

15.30 – 15.50 Piotr Piasecki – Dyrektor Departamentu Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Aleksander Malinowski – Senior Menadżer Wydział Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Departament Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Doświadczenia TUiR WARTA SA związane ze współpracą z kancelariami odszkodowawczymi w procesie likwidacji szkód

15.50 – 16.10 Jacek Jurzyk – Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biura Bezpieczeństwa Centrali PZU SA/ PZU Życie SA, Warszawa
Naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa na rzecz zakładu ubezpieczeń – wskazówki praktyczne po zmianach z 2010 r.

16.10 – 16.30 dr Piotr Majewski – Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń
Przestępczość ubezpieczeniowa – wyniki badań

16.30 – 17.00 dyskusja

19.00 – bankiet

11 marca 2011 r. (piątek)
9.00 rozpoczęcie II dnia konferencji – sala Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU

Moderator: prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sesja II – Ochrona danych osobowych

9.00 – 9.30 prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Przestępczość ubezpieczeniowa na tle gospodarki i finansów nieoficjalnych-próba syntezy…

9.30 – 10.00
wystąpienie Przedstawiciela Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa

10.00 – 10.30 mec. Xawery Konarski – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy, Warszawa
Wymiana informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń w celu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej – modele prawne

10.30 – 10.50 mł. asp. Leszek Stańczyk – Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji, Radom
Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na przykładzie doświadczeń Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

11.00 – 11.30 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

Sesja III – Fałszerstwa dokumentacji ubezpieczeniowej

11.30 – 11.50 insp. Lech Biernat – Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji, Warszawa
mł. insp. Piotr Hac – Naczelnik Zarządu I BSW Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji, Warszawa
Udział funkcjonariuszy Policji w dokonywaniu przestępstw na szkodę firm ubezpieczeniowych
w świetle doświadczeń BSW KGP

11.50 – 12.10 prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rozgraniczenie przestępstw oszustwa i fałszowania dokumentów

12.10 – 12.30 lek. Waldemar Truszkiewicz – Koordynator ds. Orzecznictwa Lekarskiego
Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrala PZU SA/ PZU SA, Warszawa
Ocena wiarygodności dokumentacji medycznej w procesie likwidacji szkód osobowych

12.30 – 12.50 Piotr Raubo –  Ekspert Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom, Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A., Warszawa
Marian Zbigniew Krusiewicz – Senior Manager Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom, Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A., Warszawa
Wielowymiarowy system detekcji wyłudzeń

12.50 – 13.20 dyskusja

13.20 – 13.50 Robert Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Kilkaset tysięcy złotych dla dzieck...

Rolnictwo to rodzaj działalności, która obciążona jest stosunkowo dużym ryzykiem powstania szkody osobowej. Poszkodowani zostają zarówno rolnicy, wykonujący rozmaite ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

W razie zderzenia się dwóch pojazdów mechanicznych przyczynienie się posiadacza pojazdu przewożącego osobę dla niego obcą do powstania doznanej przez nią szkody nie ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony