23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Przestępczość ubezpieczeniowa – zaproszenie na konferencję Szczecin-Expo

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w XIV edycji Konferencji Przestępczość Ubezpieczeniowa 2011.

Podczas dwunastoletniej współpracy organizatorów z praktykami tematu – przedstawicielami Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz przedstawicielami środowiska: Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Rzecznika Ubezpieczonych, Prokuratur: Krajowej, Okręgowych i Apelacyjnych, Wojewódzkich i Miejskich Komend Policji i Straży Pożarnej, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wyspecjalizowali się oni w organizacji konferencji dotyczących zjawisk przestępczych w ubezpieczeniach. Organizatorzy liczą, że dzięki Państwa poparciu i zaangażowaniu ta wieloletnia tradycja zostanie zachowana, co stworzy możliwość dalszego, wielokierunkowego rozwoju i integracji środowiska osób zajmujących się badaniem, zapobieganiem i ściganiem przestępstw ubezpieczeniowych.

Po raz pierwszy w przedsięwzięciu tym będzie obecna reprezentacja branży doradztwa odszkodowawczego. W imieniu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych  podczas sesji poświęconej kancelariom wystąpi Prezes Zarządu Bartłomiej Krupa.

Szczegóły konferencji na stronie organizatora.

Program Konferencji.

10 marca 2011 r. (czwartek)
9.00 – 9.10 powitanie uczestników, oficjalne otwarcie Konferencji – sala Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU
Moderator: dr Anna Bera – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sesja I – Kancelarie odszkodowawcze

9.10 – 9.40 Andrzej Maciążek – Wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej – problemy, trendy, prognozy

9.40 – 10.10 Tomasz Krawczyk – Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń  Ministerstwa
Finansów, Warszawa
Dyskutowane założenia prawne dotyczące funkcjonowania firm dochodzenia odszkodowań

10.10 – 10.40 wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Warszawa

10.40 – 11.10 Marek Wędrychowski – Dyrektor Zarządzający Pionem Prawno-Legislacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa
Perspektywy regulacji działalności podmiotów pośredniczących w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

11.10 – 11.40 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

11.40 – 12.00 Magdalena Barcicka – Wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa
Kancelarie dochodzenia odszkodowań we współpracy z UFG

12.00 – 12.20 Bartłomiej Chmielowiec – Biuro Prawne Rzecznika Ubezpieczonych,
Warszawa
Paweł Wawszczak – Biuro Prawne Rzecznika Ubezpieczonych, Warszawa
Negatywne i pozytywne strony działalności kancelarii i doradców odszkodowawczych
z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

12.20 – 12.50 prof. zw. dr hab. Tadeusz Szumlicz – Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
Społeczne aspekty adekwatnych świadczeń ubezpieczeniowych

12.50 – 13.10 dr Dariusz Fuchs – Radca Prawny, właściciel kancelarii, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Członek European Insurance Restatement Group, Warszawa
Dochodzenie  transgranicznych roszczeń ubezpieczeniowych  w kontekście funkcjonowania
kancelarii odszkodowawczych

13.10 – 13.30 Wiesław Zaborowski – Radca Prawny, Warszawa
Doradcy i pośrednicy odszkodowawczy-zasady uczestnictwa w rynku ubezpieczeń w Polsce

13.30 – 13.50 Jakub Nawracała – Radca Prawny Grupy Concordia, Warszawa
Kancelarie odszkodowawcze z perspektywy ubezpieczyciela

14.00 – 15.00 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU

15.00 – 15.10 Beata Karwacka – Prezes Polskiej Izby Odszkodowań, Warszawa
Rynek Odszkodowań – geneza, teraźniejszość, przyszłość

15.10 – 15.30 Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników
Odszkodowawczych, Warszawa
Geneza, rozwój, profesjonalizacja na rynku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Uwarunkowania prawne i społeczno-gospodarcze

15.30 – 15.50 Piotr Piasecki – Dyrektor Departamentu Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Aleksander Malinowski – Senior Menadżer Wydział Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Departament Compliance TUiR/TUnŻ WARTA S.A., Warszawa
Doświadczenia TUiR WARTA SA związane ze współpracą z kancelariami odszkodowawczymi w procesie likwidacji szkód

15.50 – 16.10 Jacek Jurzyk – Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biura Bezpieczeństwa Centrali PZU SA/ PZU Życie SA, Warszawa
Naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa na rzecz zakładu ubezpieczeń – wskazówki praktyczne po zmianach z 2010 r.

16.10 – 16.30 dr Piotr Majewski – Katedra Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej, Toruń
Przestępczość ubezpieczeniowa – wyniki badań

16.30 – 17.00 dyskusja

19.00 – bankiet

11 marca 2011 r. (piątek)
9.00 rozpoczęcie II dnia konferencji – sala Concerto I-III, I piętro Hotelu Radisson BLU

Moderator: prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Sesja II – Ochrona danych osobowych

9.00 – 9.30 prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski – Kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Przestępczość ubezpieczeniowa na tle gospodarki i finansów nieoficjalnych-próba syntezy…

9.30 – 10.00
wystąpienie Przedstawiciela Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Warszawa

10.00 – 10.30 mec. Xawery Konarski – Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki
i Wspólnicy, Warszawa
Wymiana informacji pomiędzy zakładami ubezpieczeń w celu przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej – modele prawne

10.30 – 10.50 mł. asp. Leszek Stańczyk – Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji, Radom
Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej na przykładzie doświadczeń Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

11.00 – 11.30 przerwa kawowa – foyer, I piętro Hotelu Radisson BLU

Sesja III – Fałszerstwa dokumentacji ubezpieczeniowej

11.30 – 11.50 insp. Lech Biernat – Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy
Głównej Policji, Warszawa
mł. insp. Piotr Hac – Naczelnik Zarządu I BSW Biura Spraw Wewnętrznych
Komendy Głównej Policji, Warszawa
Udział funkcjonariuszy Policji w dokonywaniu przestępstw na szkodę firm ubezpieczeniowych
w świetle doświadczeń BSW KGP

11.50 – 12.10 prof. zw. dr hab. Piotr Kruszyński – Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rozgraniczenie przestępstw oszustwa i fałszowania dokumentów

12.10 – 12.30 lek. Waldemar Truszkiewicz – Koordynator ds. Orzecznictwa Lekarskiego
Biuro Likwidacji Szkód i Świadczeń Centrala PZU SA/ PZU SA, Warszawa
Ocena wiarygodności dokumentacji medycznej w procesie likwidacji szkód osobowych

12.30 – 12.50 Piotr Raubo –  Ekspert Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom, Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A., Warszawa
Marian Zbigniew Krusiewicz – Senior Manager Wydziału Przeciwdziałania Wyłudzeniom, Departamentu Strategii Likwidacji Szkód TUiR WARTA S.A., Warszawa
Wielowymiarowy system detekcji wyłudzeń

12.50 – 13.20 dyskusja

13.20 – 13.50 Robert Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa
Podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00 obiad – sala Vivaldi’s, parter Hotelu Radisson BLU

Zadośćuczynienie bez tajemnic- zaproszenie na konferencję IMP, Warszawa 15-16.03.2011

Zachęcamy wszystkich członków PIDiPO do udziału w konferencji organizowanej przez Insurance Meeting Point.

Zadośćuczynienia to temat bardzo ważny dla rynku ubezpieczeniowego. Zarówno zadośćuczynienia związane z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, jak i zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej są w praktyce poważnym wyzwaniem zarówno dla reprezentujących poszkodowanych kancelarii odszkodowawczych oraz adwokatów i radców prawnych, jak i stojących po stronie zobowiązanych ubezpieczycieli.
Problemem jest kwalifikacja roszczeń, wyznaczenie standardu służącego do określania wysokości uzasadnionego roszczenia, czy nawet krąg podmiotów, którym zadośćuczynienie przysługuje.
W ciągu dwóch dni konferencji organizowanej przez Insurance Meeting Point temat zadośćuczynień będzie dyskutowany w gronie najlepszych specjalistów w Polsce. Praktyczne spojrzenie przekażą m.in. przedstawiciele ubezpieczycieli, firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, instytucji rynku ubezpieczeniowego.

Kluczowe zagadnienia

– podstawy prawne: art. 445 k.c., art. 446 k.c., art. 448 k.c.
– komu i ile
– przedawnienie roszczeń
– zadośćuczynienia a odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
– przypadki sądowe
– doświadczenia i oczekiwania rynku
– doświadczenia UFG i Rzecznika Ubezpieczonych

Dla kogo

+ ubezpieczyciele
— piony odpowiedzialne za ocenę i szacowanie ryzyka
— piony likwidacji szkód zajmujące się szkodami osobowymi
+ brokerzy ubezpieczeniowi
+ kancelarie odszkodowawcze
+ adwokaci i radcowie prawni prowadzący szkody osobowe zarówno po stronie poszkodowanych, jak i zobowiązanych

Miejsce

Hotel Panorama

ul. Tarczyńska 109a
96-320 Mszczonów

(ok. 30 km od Warszawy)

Zobacz szczegóły miejsca

Program konferencji

Dzień 1 – wtorek, 15 marca 2011 r.
12:30 Rejestracja
12:30 Lunch
13:30 Rozpoczęcie konferencji
13:30 Kryteria szacowania wysokości zadośćuczynienia za szkodę na osobie (art. 445 § 1 k.c.)

Jakub Nawracała, Concordia, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Nawracała

14:50 Przerwa kawowa
15:05 Wycena krzywdy doznanej przez bezpośrednio poszkodowanego. Rozbieżności w jej ocenie na tle orzecznictwa sądowego i doświadczeń UFG

Magdalena Barcicka, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

• zakres opinii medycznych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń składanych przez osoby poszkodowane.
• rozbieżność standardów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń do oceny odniesionych obrażeń ciała i ich następstw oraz wynikające z tego problemy.
• przykładowe orzecznictwo sądowe w szkodach osobowych.
• podsumowanie

16:25 Przerwa kawowa
16:40 Przyczynienie się poszkodowanego jako determinanta wysokości zadośćuczynienia

Katarzyna Malinowska, BMSP Boryczko Malinowska Świątkowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

• koncepcja przyczynienia poszkodowanego w prawie polskim,
• przyczynienie – kategoria winy czy sprawstwa
• sposoby dokonywania oceny przyczynienia
• przyczynienie poszkodowanych małoletnich
• wpływ przyczynienia na wysokość zadośćuczynienia

18:00 Zakończenie pierwszego dnia
19:00 Kolacja

(i zajęcia wieczorne)

Dzień 2 – środa, 16 marca 2011 r.
8:00 Śniadanie
9:00 Rozpoczęcie drugiego dnia
9:00 Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę dla najbliższych członków rodziny zmarłego

Anna Dąbrowska, Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

• cechy zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.
• ustalenie wysokości zadośćuczynienia
• krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia
• relacje zadośćuczynienia z innymi świadczeniami
• kierunki judykatury w odniesieniu do zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny z art. 446 § 4 k.c.

10:20 Przerwa kawowa
10:35 Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego – od kiedy do kiedy

Bartłomiej Krupa, Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

• zagadnienia czasu obowiązywania regulacji prawych
• przedawnienie roszczeń

11:55 Przerwa kawowa
12:10 Zadośćuczynienie po śmierci

Marta Rutkowska, Compensa, PZM

• czy przysługuje każdemu najbliższemu członkowi rodziny?
• czy przysługuje każdemu w równej wysokości?
• czy można zarobić na śmieci najbliższego członka rodziny

13:30 Zakończenie konferencji
13:30 Lunch

Tylko dla członków PIDIPO dodatkowy rabat szkoleniowy. Informacje można uzyskać wysyłając wiadomość na adres biuro@pidipo.pl

Kanał RSS na pidipo.pl- doradcy i pośrednicy odszkodowawczy na bieżąco z nowościami

Serwis www.pidipo.pl, który w pierwszym kwartale swojego funkcjonowania doczekał się 20.000 odsłon został wzbogacony o kanał RSS. Od teraz najnowsze informacje z branży odszkodowawczej i ubezpieczeniowej nie tylko członkowie Izby, ale również wszyscy zainteresowani, mogą otrzymywać na bieżąco i za darmo dokonując subskrypcji RSS na stronie PIDiPO.

Serwis okazał się dużym sukcesem, gdyż jest to jedna z niewielu niekomercyjnych stron www, która prezentuje problematykę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, tworzona przez doradców i dla doradców. Strona cieszy się również zainteresowaniem osób chcących samodzielnie dochodzić roszczeń, lecz w pierwszej kolejności jest to właśnie branżowy serwis informacyjno-edukacyjny. Działalność edukacyjną PIDiPO realizuje także organizując szkolenia dla swoich członków.

PIDiPO skupia obecnie blisko 130 członków i prowadzi rozmowy z kolejnymi firmami, które deklarują gotowość spełnienia warunków członkostwa, w szczególności zarejestrują zbiór danych osobowych u GIODO.

„Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych” – Warszawa, 21 marca 2011 r.

Zachęcamy wszystkich członków PIDiPO do udziału w konferencji organizowanej przez Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor” oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Przedstawiamy szczegóły zaproszenia:

Profesjonalna, rzetelna i sprawna kompensacja szkód wynikłych z wypadków samochodowych stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań obecnego rynku ubezpieczeniowego, będąc jednocześnie kluczem do sukcesu w budowie zadowolenia po stronie konsumentów z jego usług, a co za tym idzie poprawy w ocenie społecznej wizerunku branży ubezpieczeniowej. Skala skomplikowania postępowań likwidacyjnych, konieczność ustalania, określania i dowodzenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy a następnie będącej jej pochodną odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela w ubezpieczeniach komunikacyjnych, a także różnorodność stosowanych i występujących w obrocie systemów naprawiania szkód komunikacyjnych, powoduję potrzebę ich standaryzacji, a z czasem prawdopodobnie ujednolicania w ramach struktur Unii Europejskiej. Dlatego warto szerzej poznać i ocenić występujące na świecie rozwiązania systemowe, a także podejmować dyskusję nad możliwością wykorzystywania alternatywnych, a jednocześnie sprawdzonych i wypracowanych przez lata poszczególnych rozwiązań czy też całościowych modeli stosowanych w innych krajach.

Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, Stowarzyszenie „Pro Motor” oraz Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej po raz kolejny pragną zainicjować debatę, która stanie się płaszczyzną wymiany wiedzy i doświadczeń międzynarodowych w zakresie alternatywnych dla tradycyjnych modeli kompensacji szkód komunikacyjnych skupiając się głównie tym razem na modelu „no-fault” (bez konieczności ustalania winy).

Okazją do poznania i rozważenia wskazywanych rozwiązań jest druga w tym cyklu wspólna Konferencja pt.:

„Nowoczesne rozwiązania w zakresie kompensacji szkód komunikacyjnych”
Szczegóły w linku:

http://www.rzu.gov.pl/z-prac-biura/Zapraszamy_na_miedzynarodowa_Konferencje___Nowoczesne_rozwiazania_w_zakresie_kompensacji_szkod_komunikacyjnych_____Warsz__3063

W Konferencji swój udział potwierdzili zarówno przedstawiciele uznanych zagranicznych ośrodków akademickich jak prof. Barbara Billingsley z University of Alberta w Edmonton, z Kanady, prof. Caroline van Schoubroeck – z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, prof. Laureen Regan z Temple University, w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych jak i krajowych uczelni specjalizujących się w prawie odszkodowawczym oraz ubezpieczeń gospodarczych jak prof. Ewa Bagińska reprezentująca Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytet Gdański, prof. Eugeniusz Kowalewski oraz dr Katarzyna Ludwichowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W gronie prelegentów w spotkaniu tym wezmą również udział eksperci z rynku skandynawskiego jak Matts Nordell, Roger Stenseth oraz Ginnie Viberg reprezentujący kolejno szwedzkie, norweskie i duńskie biura ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Na konferencję zaproszono również uznanych krajowych ekspertów, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, branżowych samorządów gospodarczych oraz konsumentów.

Do objęcia konferencji patronatem zaproszono Rzecznika Ubezpieczonych oraz The Geneva Association for the Study of Insurance Economics.

Oczekujemy, że podczas konferencji reprezentanci różnych zainteresowanych podmiotów rynku wskażą na nurtujące ich kwestie, z którymi borykają się podczas procesów likwidacji szkód komunikacyjnych szczególnie ustalając zakres odpowiedzialności sprawcy i jego ubezpieczyciela. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału i podzielenia się swoimi przemyśleniami na prezentowane podczas konferencji zagadnienia.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 marca 2011 r. w sali konferencyjnej „A” w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Czackiego 3/5, 00-950 Warszawa, w godzinach 9.00 – 15.30.

Uczestnikom Konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne (polski – angielski – polski), najnowszy raport Stowarzyszenia Promotor poświęcony szkodom osobowym, dostęp do materiałów pokonferencyjnych oraz lunch.

Prawie 12 tys skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2010 roku

Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2010 roku. Łączna liczba skarg sięgnęła niemal 12.000, z czego 55,8% dotyczyło problemów z ubezpieczaniami komunikacyjnymi.W raporcie wskazano cztery grupy najczęściej zgłaszanych przez konsumentów problemów:
1. spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 3943 skargi (33,0%);
2. oddalenie roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia – 3755 skarg (31,4%);
3.opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 1807 skarg (15,1%);
4. występowania tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń
obowiązkowych – 1128 skarg (9,4%).

W większości spraw, tj. 10304 (86,3%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję, z czego w odniesieniu do spraw zakończonych w 41 %przypadków nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego,

Spośród skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych 19,1 % wystosowali pełnomocnicy.

Treść raportu jest dostępna na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zadośćuczynienie dla dziecka poszko...

Jak powszechnie wiadomo - na wsi wypadek może przydarzyć się każdemu: rolnikowi, osobom, które pomagają mu w pracy, z nim mieszkają, a nawet tym, którzy go odwiedzaj ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być przyjmowany jako jedyna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia z tytułu trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Wychowanie w trzeźwości

USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]


Przejdz na górę strony