28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Odszkodowania za szkody osobowe będą rosnąć – raport ProMotor

Stowarzyszenie ProMotor opublikowało 20 stycznia 2011 r. raport „Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006-2009„. Jak wynika z analiz przedstawionych w Raporcie można się spodziewać wzrostu składek za OC komunikacyjne, gdyż ich obecny poziom nie odpowiada kosztom ubezpieczycieli wynikającym z rosnących wypłat za szkody osobowe. Wśród czynników determinujących ten wzrost wskazano obok praktyki sądów powszechnych, rosnących kosztów leczenia i rehabilitacji rolę doradztwa odszkodowawczego i jego wpływ na świadomość odszkodowawczą społeczeństwa.  Raport opierał się m.in. na danych od zakładów ubezpieczeń i doradców odszkodowawczych, w tym członków PIDiPO Votum S.A. i Auxilia, a jednym z członków zespołu opracowującego raport pod kierownictwem prof. Jana Monkiewicza był prezes PIDiPO Bartłomiej Krupa.

Raport jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem w Polsce i pokazuje nasz rynek na tle innych państw europejskich, wskazując, że w porównaniu z wieloma z nich zarówno ilość zgłaszanych roszczeń za szkody osobowe w stosunku do ilości polis OC (szkodowość), jak i stosunek wypłat za szkody osobowe w stosunku do wszystkich wypłat są u nas na niskim poziomie. Można się spodziewać, że w najbliższych latach różnice te będą się niwelować, co będzie jednym z czynników dalszego dynamicznego rozwoju branży odszkodowawczej.

Szkody osobowe, Polska na tle 16 państw europejskich będących członkami CEA

częstość szkód: Polska 0,2%, w państwach CEA 1,1%
udział szkód osobowych w wypłatach z OC komunikacyjnego: Polska ok. 15%, państwa CEA 52,3%

Więcej na temat raportu na stornie ProMotor.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Wypłata środków z OFE na rzecz żony...

Śmierć członka rodziny jest z pewnością wydarzeniem, które całkowicie zmienia sposób życia i myślenia. Bardzo często bliskim zmarłego trudno zorientować się w nowej ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność deliktowa jest wyłączona z powodu siły wyższej m.in. wówczas, gdy między zdarzeniem mającym cechy siły wyższej a powstaniem szkody zachodzi bezpośre ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Ubezpieczenie społeczne

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o [...]


Przejdz na górę strony