28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ubezpieczenie OC dla doradców i pośredników odszkodowawczych

Dnia 10. listopada b.r. PIDiPO zawarła umowę generalną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, którą objęto 108 doradców i pośredników zrzeszonych w izbie. Jest to pierwsza taka umowa na polskim rynku ubezpieczeniowym i jej podpisanie można uznać za przełom, gdyż posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych jest jednym z podstawowych postulatów stawianych kancelariom odszkodowawczym, a do tej pory ubezpieczyciele nie byli skłonni do udzielania takiej ochrony. PIDiPO stoi na stanowisku, że nie tylko doradcy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielami, ale i podmioty pośredniczące w zawieraniu umów powinny być objęte indywidualną ochroną ubezpieczeniową zwiększającą bezpieczeństwo konsumentów. Izba ubezpieczyła odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową każdego z doradców na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł, zaś pośredników na sumę 40.000 zł przy czym w odniesieniu do tych ostatnich obok czystej szkody majątkowej na skutek popełnienia uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych objęto ochroną odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe. PIDiPO jako ubezpieczający opłaciła składkę za wszystkich członków, którzy uregulowali zobowiązania członkowskie i będzie sukcesywnie poszerzać listę ubezpieczonych o kolejne firmy, które przystąpią do Izby. Statut przewiduje przyjęcie nowych członków po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków PIDiPO i wniesieniu opłaty wpisowej, która wynosi obecnie dla doradców i pośredników odpowiednio 600 i 200 zł, można więc powiedzieć że jej wielkość jest symboliczna. W związku z tym, że Izba promuje dopełnianie obowiązku rejestracji zborów danych osobowych przez kancelarie, podstawowym warunkiem uzyskania rekomendacji jest dokonanie zgłoszenia do GIODO.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Szkoda na osobie 8-latka...

Dnia 12.06.2002 r. doszło do wypadku, w którym kierujący autobusem najechał na sznurek przymocowany do rowerów stojących po obu stronach jezdni, w wyniku czego siedz ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Stopień uszczerbku na zdrowiu nie może być przyjmowany jako jedyna przesłanka ustalenia wysokości zadośćuczynienia z tytułu trwałego inwalidztwa spowodowanego wypadk ...

Więcej

Akty prawne

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony