23.08.2021

Nowa podstawa prawna dla roszczeń osób bliskich ciężko poszkodowanych...

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, która do Kodeksu cywilnego dodała nową podstawę prawną dla dochodzenia roszczeń przez bliskich ciężko p [...]

więcej

04.08.2021

PIDiPO przekazała stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach...

W dniu dzisiejszym nasza organizacja przekazała do sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach stanowisko w przedmiocie uchwały Senatu RP z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie usta [...]

więcej

20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ubezpieczenie OC dla doradców i pośredników odszkodowawczych

Dnia 10. listopada b.r. PIDiPO zawarła umowę generalną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, którą objęto 108 doradców i pośredników zrzeszonych w izbie. Jest to pierwsza taka umowa na polskim rynku ubezpieczeniowym i jej podpisanie można uznać za przełom, gdyż posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych jest jednym z podstawowych postulatów stawianych kancelariom odszkodowawczym, a do tej pory ubezpieczyciele nie byli skłonni do udzielania takiej ochrony. PIDiPO stoi na stanowisku, że nie tylko doradcy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielami, ale i podmioty pośredniczące w zawieraniu umów powinny być objęte indywidualną ochroną ubezpieczeniową zwiększającą bezpieczeństwo konsumentów. Izba ubezpieczyła odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową każdego z doradców na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł, zaś pośredników na sumę 40.000 zł przy czym w odniesieniu do tych ostatnich obok czystej szkody majątkowej na skutek popełnienia uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych objęto ochroną odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe. PIDiPO jako ubezpieczający opłaciła składkę za wszystkich członków, którzy uregulowali zobowiązania członkowskie i będzie sukcesywnie poszerzać listę ubezpieczonych o kolejne firmy, które przystąpią do Izby. Statut przewiduje przyjęcie nowych członków po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków PIDiPO i wniesieniu opłaty wpisowej, która wynosi obecnie dla doradców i pośredników odpowiednio 600 i 200 zł, można więc powiedzieć że jej wielkość jest symboliczna. W związku z tym, że Izba promuje dopełnianie obowiązku rejestracji zborów danych osobowych przez kancelarie, podstawowym warunkiem uzyskania rekomendacji jest dokonanie zgłoszenia do GIODO.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Zadośćuczynienie, odszkodowanie i r...

Mąż Pani Marioli* zmarł w wyniku wypadku samochodowego, zostawiając tym samym swoją żonę i osierocając swoją dwuletnią córkę Olę*. W przeciągu chwili kobieta stała s ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy...

W świetle art. 446 § 3 kc - podobnie jak i w świetle art. 166 kz - konkretyzacja tego, kto jest w danym wypadku najbliższym członkiem rodziny, należy do sądu orzekaj ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks p [...]


Przejdz na górę strony