20.07.2021

PIDiPO przekazała do Senatu RP uwagi do stanowiska PIU oraz do poprawek zgłoszonych przez Komisje...

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych skierowała do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji stanowisko w przedmiocie uwag do ustawy o zmianie us [...]

więcej

12.05.2021

Szansa na zwolnienie z podatku odsetek od odszkodowań?...

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował na swojej stronie internetowej o wniosku skierowanym do Ministra Finansów w sprawie kwalifikacji podatkowej odsetek wypłacanych za opóźnienie, w sytuacji [...]

więcej

26.04.2021

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie zadośćuczynienia dla bliskich najciężej poszkodowanych...

Na stronie internetowej prezydent.pl poinformowano o skierowaniu przez Prezydenta do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Projekt zmian przewiduje dodanie w Kodeksie cywilnym [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Ubezpieczenie OC dla doradców i pośredników odszkodowawczych

Dnia 10. listopada b.r. PIDiPO zawarła umowę generalną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, którą objęto 108 doradców i pośredników zrzeszonych w izbie. Jest to pierwsza taka umowa na polskim rynku ubezpieczeniowym i jej podpisanie można uznać za przełom, gdyż posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych jest jednym z podstawowych postulatów stawianych kancelariom odszkodowawczym, a do tej pory ubezpieczyciele nie byli skłonni do udzielania takiej ochrony. PIDiPO stoi na stanowisku, że nie tylko doradcy reprezentujący poszkodowanych przed ubezpieczycielami, ale i podmioty pośredniczące w zawieraniu umów powinny być objęte indywidualną ochroną ubezpieczeniową zwiększającą bezpieczeństwo konsumentów. Izba ubezpieczyła odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową każdego z doradców na sumę gwarancyjną 1.000.000 zł, zaś pośredników na sumę 40.000 zł przy czym w odniesieniu do tych ostatnich obok czystej szkody majątkowej na skutek popełnienia uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych objęto ochroną odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe. PIDiPO jako ubezpieczający opłaciła składkę za wszystkich członków, którzy uregulowali zobowiązania członkowskie i będzie sukcesywnie poszerzać listę ubezpieczonych o kolejne firmy, które przystąpią do Izby. Statut przewiduje przyjęcie nowych członków po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków PIDiPO i wniesieniu opłaty wpisowej, która wynosi obecnie dla doradców i pośredników odpowiednio 600 i 200 zł, można więc powiedzieć że jej wielkość jest symboliczna. W związku z tym, że Izba promuje dopełnianie obowiązku rejestracji zborów danych osobowych przez kancelarie, podstawowym warunkiem uzyskania rekomendacji jest dokonanie zgłoszenia do GIODO.

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Dziecko poszkodowane przy pracach w...

W dniu 04.12.2004 r. na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku, w czasie którego 2,5- letni chłopiec przebiegając obok ciągnika rolniczego zahaczył płaszczy ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest szczególną postacią odpowiedzialności cywilnej, a prawo ubezpieczeń majątkowych jest częścią prawa odszkodowawczego. Pojęcie od ...

Więcej

Akty prawne

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Kodeks postępowania cywilnego

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEK [...]

Kodeks wykroczeń

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wy [...]


Przejdz na górę strony