28.07.2022

Nowe Rekomendacje KNF – komentarz Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych...

W najnowszej publikacji portalu prawo.pl zacytowano wypowiedzi Magdaleny Rok-Konopy - Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych odnoszące się do nowych Rekomendacji KNF dotycz [...]

więcej

08.07.2022

Komentarz PIDIPO w portalu Interia.pl w publikacji z 8 lipca 2022...

Portal Interia.pl w publikacji red. Irminy Brachacz cytuje informacje przekazane przez Alberta Demidowskiego - Wiceprezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych. Artykuł opis [...]

więcej

03.06.2022

Spór o nowe rekomendacje KNF...

W toczących się pracach dotyczących nowych rekomendacji w sprawie likwidacji szkód komunikacyjnych trwa wymiana argumentów pomiędzy ubezpieczycielami, a pełnomocnikami poszkodowanych i warsztata [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

PIDiPO inicjuje współpracę z GIODO

Prezes Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych Bartłomiej Krupa dnia 01.10 b.r. został przyjęty przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciecha Wiewiórowskiego. Podczas spotkania mającego stwarzać podwaliny pod współpracę PIDiPO z GIODO Bartłomiej Krupa przedstawił główne problemy dotyczące przetwarzania danych osobowych w branży doradztwa i pośrednictwa odszkodowawczego. Jak wynika z analiz PIDiPO dokonywanych w oparciu o bazy GIODO tylko nieliczne, największe firmy świadczące usługi doradztwa odszkodowawczego zarejestrowały swoje zbiory danych osobowych, jednak około 90% spośród działających w tym sektorze przedsiębiorców, których liczbę szacuje się na 300, nie dopełniło wciąż obowiązków ustawowych w tym zakresie. Stan ten jest alarmujący m.in. ze względu na to, że dane których przetwarzanie wiąże się z usługami doradców należą do kategorii danych sensytywnych, podlegających szczególnej ochronie. PIDiPO będzie podejmowała działania na rzecz poprawy przestrzegania prawa w tym obszarze. Przedstawiciel środowiska kancelarii odszkodowawczych zwrócił także uwagę na problem z dostępem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do posiadanych przez Policję danych sprawców i ich ubezpieczycieli z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pomimo prawa do ich uzyskania wynikającego z art. 44 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami jednym z elementów propagowania praworządności w zakresie przetwarzania danych osobowych w branży odszkodowawczej będzie rekomendacja dopuszczenia do członkostwa w PIDiPO wyłącznie tych doradców odszkodowawczych, którzy zgłosili swoje zbiory danych osobowych do rejestru GIODO. Również w tworzonym obecnie serwisie internetowym PIDiPO mają znaleźć się informacje pozwalające na weryfikację przynależności przedsiębiorcy do PIDIPO i wypełniania obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych. Prezes PIDiPO zadeklarował także, że będą przygotowywane rekomendacje i branżowe zasady dobrych praktyk m.in. w zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną przedłożone GIODO do zaopiniowania.

Publikacje

12.04.2022

„Jeszcze w zielone gramy … ” B...

„Jeszcze w zielone gramy…” Nie mam wątpliwości, że rynek prawniczy zyskał na zjawisku [...]

więcej

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

Studium przypadków

Ponad 200 tys. zł zadośćuczynienia ...

Tyle właśnie otrzymała poszkodowana, która doznała poważnych urazów na skutek wypadku komunikacyjnego. Kierująca, z którą podróżowała, nie zachowała należytej ostroż ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cyw...

Artykuł 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjn ...

Więcej

Akty prawne

Kodeks karny

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks k [...]

Emerytury i renty

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery [...]

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]


Przejdz na górę strony