03.06.2019

Wywiad z Prezesem PIDiPO na portalu Naszdziennik.pl...

Na portalu NaszDziennik.pl ukazał się wywiad z Prezesem Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych – Bartłomiejem Krupą dotyczący projektu regulacji rynku doradców odszkodowawc [...]

więcej

13.05.2019

„NaszDziennik.pl” o projekcie regulacji doradców odszkodowawczych...

Na portalu "NaszDziennik.pl" ukazała się publikacja zatytułowana „Kontrofensywa finansjery” autorstwa dr. Mariana Szołucha dotycząca projektowanej regulacji rynku doradców odszkodowawczych. W art [...]

więcej

03.04.2019

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie z działalności za 2018 r....

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowano „Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego w 2018 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów ryn [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Studium przypadków

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zatracił istotę swojej działalności, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 04.01.2013

Przejście Magdaleny Barcickiej do kancelarii odszkodowawczej zostało skomentowane przez redakcję Dziennika Ubezpieczeniowego jako powód do trwogi ubezpieczycieli. Jestem jednak zdania, że bardziej od ubezpieczycieli może obwiać się nadchodzącego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie tyle ze względu na fakt, że przez lata Magdalena Barcicka była jego twarzą i budowała jego merytoryczny wizerunek. Ten brak jest oczywiście [...]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego własnemu dziecku, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 28.12.2012

Ze względu na specyficzny charakter szkód osobowych i wynikające z nich niewymierne świadczenia nazbyt często ocena zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wykracza poza zastosowanie jednoznacznej normy prawnej, a przybiera charakter ocen w kategoriach moralnych. Wynikać może to poniekąd z inkwizycyjnego charakteru postępowania likwidacyjnego– wierzyciel zgłasza swoje roszczenia do dłużnika, który na etapie przedsądowym nie tylko oskarża wierzyciela, [...]

Czytaj dalej

Piłeś – nie garażuj, czyli jazda w wydaniu Powszechnie Znanego Ubezpieczyciela, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 20.12.2012

Likwidacja komunikacyjnych szkód osobowych jako dziedzina mocno zakorzeniona w skomplikowanej materii prawnej, aby stała się przystępniejsza, może garściami czerpać z powiedzeń i przysłów, które są wszak mądrością narodów. I tak z naszej działki przytoczyć można: „piłeś –nie jedź”, „mądry Polak po szkodzie” (zresztą popularne w szczególności jako slogan reklamowy kancelarii odszkodowawczych), czy klasyczne już „przezorny [...]

Czytaj dalej

Komentarz do: Bez tarczy i zbroi, i… bez regresu, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 21.12.2012

Trudno nie zgodzić się z poglądem Pawła Sikory, że za brakiem dziedziczenia regresu nietypowego przemawiają przesłanki funkcjonalne, choć nie tylko społeczne. W przypadku śmierci sprawcy w szczególności prewencja indywidualna byłaby trudna do realizacji, gdyż nie ma wątpliwości, że sprawca więcej podobnego czynu się nie dopuści. Wydaje się również, że zwolennicy poglądu o osobistym charakterze świadczenia [...]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność spadkobierców sprawcy za dług regresowy, Wojciech Basiewicz, Gazeta Ubezpieczeniowa, 06.11.2012

Można się spodziewać, że w najbliższym czasie Sąd Najwyższy odniesie się do  pytania prawnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział II Cywilny Odwoławczy: „Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (DZ.U. [...]

Czytaj dalej

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Kilkunastokrotnie wyższe odszkodowa...

Poszkodowani, którzy ulegli wypadkowi kilka lub kilkanaście lat temu często rezygnują z możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, myśląc, że jest na to po pr ...

Więcej

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listop...

Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fund ...

Więcej

Akty prawne

Nadzór ubezpieczeniowy i Rzecznik Ubezpieczonych

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze [...]

Zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po roz [...]

Świadczenia pieniężne

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad [...]


Przejdz na górę strony