03.04.2019

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie z działalności za 2018 r....

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowano „Sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego w 2018 r. oraz uwagi o stanie przestrzegania prawa i interesów klientów podmiotów ryn [...]

więcej

12.03.2019

„Gazeta Wyborcza” o zaniżaniu odszkodowań...

W dzisiejszym wydaniu dziennika „Gazeta Wyborcza” w publikacji Reginy Skibińskiej zatytułowanej „Plaga zaniżonych odszkodowań” można przeczytać o skali zaniżania odszkodowań przez zakłady ubezpie [...]

więcej

06.03.2019

„Gazeta Wyborcza” o regulacji kancelarii odszkodowawczych...

Dziennik „Gazeta Wyborcza” (wydanie z dnia 28.02.2019 r.) w publikacji Reginy Skibińskiej zatytułowanej „Walka o odszkodowanie będzie trudniejsza” opisuje założenia projektu ustawy dotyczącej świ [...]

więcej

Baza wiedzy Przystąp do Izby

Studium przypadków

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zatracił istotę swojej działalności, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy 04.01.2013

Przejście Magdaleny Barcickiej do kancelarii odszkodowawczej zostało skomentowane przez redakcję Dziennika Ubezpieczeniowego jako powód do trwogi ubezpieczycieli. Jestem jednak zdania, że bardziej od ubezpieczycieli może obwiać się nadchodzącego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Nie tyle ze względu na fakt, że przez lata Magdalena Barcicka była jego twarzą i budowała jego merytoryczny wizerunek. Ten brak jest oczywiście [...]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC za szkodę wyrządzoną przez ubezpieczonego własnemu dziecku, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 28.12.2012

Ze względu na specyficzny charakter szkód osobowych i wynikające z nich niewymierne świadczenia nazbyt często ocena zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wykracza poza zastosowanie jednoznacznej normy prawnej, a przybiera charakter ocen w kategoriach moralnych. Wynikać może to poniekąd z inkwizycyjnego charakteru postępowania likwidacyjnego– wierzyciel zgłasza swoje roszczenia do dłużnika, który na etapie przedsądowym nie tylko oskarża wierzyciela, [...]

Czytaj dalej

Piłeś – nie garażuj, czyli jazda w wydaniu Powszechnie Znanego Ubezpieczyciela, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 20.12.2012

Likwidacja komunikacyjnych szkód osobowych jako dziedzina mocno zakorzeniona w skomplikowanej materii prawnej, aby stała się przystępniejsza, może garściami czerpać z powiedzeń i przysłów, które są wszak mądrością narodów. I tak z naszej działki przytoczyć można: „piłeś –nie jedź”, „mądry Polak po szkodzie” (zresztą popularne w szczególności jako slogan reklamowy kancelarii odszkodowawczych), czy klasyczne już „przezorny [...]

Czytaj dalej

Komentarz do: Bez tarczy i zbroi, i… bez regresu, Bartłomiej Krupa, Dziennik Ubezpieczeniowy, 21.12.2012

Trudno nie zgodzić się z poglądem Pawła Sikory, że za brakiem dziedziczenia regresu nietypowego przemawiają przesłanki funkcjonalne, choć nie tylko społeczne. W przypadku śmierci sprawcy w szczególności prewencja indywidualna byłaby trudna do realizacji, gdyż nie ma wątpliwości, że sprawca więcej podobnego czynu się nie dopuści. Wydaje się również, że zwolennicy poglądu o osobistym charakterze świadczenia [...]

Czytaj dalej

Odpowiedzialność spadkobierców sprawcy za dług regresowy, Wojciech Basiewicz, Gazeta Ubezpieczeniowa, 06.11.2012

Można się spodziewać, że w najbliższym czasie Sąd Najwyższy odniesie się do  pytania prawnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie Wydział II Cywilny Odwoławczy: „Czy zakładowi ubezpieczeń przysługuje w oparciu o przepisy art. 43 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (DZ.U. [...]

Czytaj dalej

Publikacje

07.08.2018

Na początku był chaos…, ...

Dziesięciolecie funkcjonowania instytucji zadośćuczynienia z § 4 art. 446 k.c. przypadło n [...]

więcej

11.12.2017

To dopiero początek…, Ba...

To dopiero początek… Ostatnio na rynku ubezpieczeniowym sporo się dzieje. Oczywiście n [...]

więcej

09.01.2017

Kto może najwięcej zapłacić za...

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych są niedogodnością dla każdego, kto odczuł je jako [...]

więcej

Studium przypadków

Skuteczne działania pełnomocnika...

Sprawa poszkodowanej w wypadku z 2011 mającego miejsce w woj. łódzkim, którą zajmuje się obecnie spółka DRB Centrum Odszkodowań, skierowana zostanie do sądu II insta ...

Więcej

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywil...

Samo porównanie przyczynienia się poszkodowanego z przyczynami szkody obciążającymi osobę sprawcy nie pozwala na uznanie wysnutej z tego porównania skali za wyłączne ...

Więcej

Akty prawne

Ubezpieczenia obowiązkowe

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpiec [...]

Zmiana ustawy kodeks cywilny

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmiani [...]

Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks [...]


Przejdz na górę strony